Zelfcontrole ENSIA BGT 2019

ENSIA BGT 2019 per 1 juli van start

Net als in voorgaande jaren wordt de ENSIA-vragenlijst BGT per 1 juli opgezet op het ENSIA-platform. Voor alle bronhouders is deelname aan de ENSIA BAG zelfevaluatie een wettelijke plicht.

Het proces

De vragenlijst ENSIA BGT staat vanaf 1 juli 2019 weer open op het ENSIA-platform om te worden ingevuld door de bronhouders. Elke bronhouder heeft binnen de eigen organisatie een ENSIA-contactpersoon die ervoor zorgdraagt dat deskundige collega’s de vragen van de zelfevaluatie beantwoorden.

Na beantwoorden van alle vragen in de zelfevaluatie dient de ingevulde vragenlijst uiterlijk 31 december via het ENSIA-platform ingeleverd te worden.

Als de ingevulde vragenlijst – op tijd - is ingeleverd, zal vervolgens een bestuurlijke verantwoording opgemaakt moeten worden. Het verplichte model voor deze verantwoording kan van het platform gedownload worden. Dit model zal vervolgens nader gevuld moeten worden enkele verplichte elementen. Het gegeven model wijst in die zin zichzelf. De volledige bestuurlijke verantwoording moet voor 1 mei 2020 via het platform ENSIA aan de toezichthouder BZK gestuurd te worden.

Documentatie

De algemene toelichting op ENSIA BGT 2019 vindt u hier.

Het model van de ENSIA BGT vragenlijst vindt u hier. NB Dit is niet de vragenlijst die ingevuld moet worden voor het ENSIA-platform. Dit model dient enkel als voorbeeld en ter informatie.

Informatie

Informatie over ENSIA BGT 2019 vindt u uiteraard op deze website, maar ook op www.ensia.nl. Vragen kunt u stellen aan de toezichthouder maar ook aan VNG-Realisatie of ICTU..