Waarom een objectenregistratie?

De huidige geo-basisregistraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van elkaar ontstaan en vormen tezamen nog geen samenhangend geheel. Hierdoor zijn gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object verspreid geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, bijhoudingsprocessen en bijbehorende ICT-systemen. Om de gegevens van een specifiek object in de verschillende registraties consistent te houden, zijn in de uitvoeringspraktijk een groot aantal complexe en kostbare systeemkoppelingen gerealiseerd. Ook zijn allerlei afspraken ontstaan over het onderling uitwisselen van mutaties. Beperkte afwijkingen in definities bevorderen een efficiëntere bijhouding bovendien niet.

Gebruikers lopen daarnaast regelmatig tegen inconsistenties in de diverse registraties aan. Dit maakt het gebruik van gegevens lastig en arbeidsintensief, zeker daar waar gestreefd wordt naar gestandaardiseerde werkprocessen (zoals bij de Omgevingswet). Bestaande gegevensproducten en voorzieningen zijn op dit moment ook nog sterk gericht op de afzonderlijke registraties in plaats van typen objecten. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen neemt de behoefte aan basisgegevens over de fysieke werkelijkheid bovendien alleen maar toe. Voorkomen moet worden dat een wildgroei ontstaat van registraties waarin allerlei basisgegevens worden opgenomen over objecten die al in basisregistraties aanwezig zijn.