Proces: verkenningsfase

De ontwerpfase is gestart met het formeren van een aantal werkgroepen rondom een aantal thema's:

  • Werkgroep Bouwwerken;
  • Werkgroep Wegen;
  • Werkgroep Water;
  • Werkgroep Landschap en natuur.

De werkgroepen Bouwwerken en Wegen zijn in 2018 gestart en hebben reeds de eerste bevindingenrapportages opgeleverd in de vorm van eerste conceptuele verkenningen ( bevindingenrapportage werkgroep Bouwwerken,  bevindingenrapportage werkgroep Wegen). 

In 2019 zijn alle werkgroepen aan de slag gegaan met de (vervolg)verkenningen. De werkgroepen wegen, natuur/landschap en water hebben een eindrapportage opgeleverd:  eindrapportage wegen,  eindrapportage natuur/landschap en  eindrapportage water. De werkgroep Bouwwerken heeft begin 2020 ook een  eindrapportage opgeleverd. De resultaten landen in de synthesefase in het conceptuele denkkader en vervolgens zal er gestart worden met het opstellen van een conceptueel model en de verdere informatiemodellering.