Werkgroepen verkenningsfase objectenregistratie

De ontwerpfase is gestart met het formeren van een aantal werkgroepen rondom een aantal thema's:

  • Werkgroep Bouwwerken;
  • Werkgroep Wegen;
  • Werkgroep Water;
  • Werkgroep Landschap en natuur.

De werkgroepen Bouwwerken en Wegen zijn in 2018 gestart en hebben reeds de eerste bevindingenrapportages opgeleverd in de vorm van eerste conceptuele verkenningen (bevindingenrapportage werkgroep Bouwwerkenbevindingenrapportage werkgroep Wegen). 

In 2019 zijn alle werkgroepen aan de slag gegaan met de (vervolg)verkenningen. De werkgroepen wegen, natuur/landschap en water hebben een eindrapportage opgeleverd: eindrapportage wegeneindrapportage natuur/landschap en eindrapportage water. De werkgroep Bouwwerken heeft begin 2020 ook een eindrapportage opgeleverd.