Ontwikkeling architectuur objectenregistratie

In 2020 is de architectuurvisie “Geodata als stroom uit het stopcontact” verschenen.  Vervolgens is transparant gewerkt aan een architectuurschets voor de samenhangende objectenregistratie. Van vele kanten is input aangeleverd in de consultatie van 3 december 2020 tot en met 20 januari 2021. De opmerkingen zijn beantwoord en verwerkt. Een eindconceptversie (ter vaststelling) is nu beschikbaar. Hierover zal besluitvorming plaatsvinden via de reguliere governance.