Hoe groeien naar een objectenregistratie?

Het komen tot een objectenregistratie is een omvangrijk traject. Dit vraagt om een aanpak waarin vroegtijdig wordt geprobeerd de breedte van de impact van een dergelijk traject te bepalen (zodat alle noodzakelijke onderwerpen in ieder geval in beeld zijn), maar waarbij voldoende ruimte wordt gelaten om de verdere uitwerking zoveel mogelijk in kleinere stappen of onderdelen te doen zodat de uitvoering van het traject kan worden beheerst. In de aanpak moet daarnaast ook voldoende ruimte worden opgenomen voor het uitvoeren van kleine experimenten.

Binnen de aanpak worden drie hoofdfasen onderscheiden, die elk hun eigen karakteristiek hebben: ontwerpentransitie-voorbereiding en de transitie zelf. Het voornemen is om de objectenregistratie via een kortcyclische aanpak, met concrete tussenproducten (MVP's) te realiseren.