Integraal model voor Bestuurlijke Gebieden

DiS Geo werkt samen met Geonovum en Kadaster aan een integraal model voor Bestuurlijke Gebieden. Bestuurlijke gebieden zijn die gebieden waarbinnen het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen. Het model moet zorgen voor consistentie in gegevens en een eenduidig beeld over Bestuurlijke Gebieden bij gebruikers van deze gegevens. Het is een van de stappen naar een samenhangende objectenregistratie (SOR).

Gegevens over bestuurlijke gebieden zijn in verschillende Basisregistraties opgenomen. Elke Basisregistratie doet dat op zijn eigen manier: met eigen identificaties en eigenschappen. Om te zorgen voor meer consistentie en samenhang in gegevens over bestuurlijke gebieden, komt er een integraal model, of standaard voor Bestuurlijke Gebieden.

Voor het maken van dit model is een scopedocument gemaakt, een raamwerk waarin alle onderdelen van project zijn opgenomen. Momenteel loopt een proces van definiëren van relevante begrippen en hun definities.

Deze eerste versie van bestuurlijke gebieden gaat over:

  • Rijk (land)
  • Provincie
  • Gemeente
  • Waterschap
  • Veiligheidsregio
  • Maritieme zones

Overzeese gebiedsdelen, ondergrond(bijv. mijnbouw) en het luchtruim zijn buiten scope. Ook de grenzen op zee die de maritieme zones ruimtelijk afbakenen beschouwen wij als onderdeel van de bestuurlijke gebieden.

Openbare sprintsessies

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang, organiseren we eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, een review van de doorlopen sprints. 

Lees de documentatie van deze sprints op de Sprintpagina Bestuurlijke Gebieden.

Wil jij ook graag online aanschuiven bij een sprintsessie? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar disgeo@geonovum.nl