Roadmap

De komende jaren ontwikkelt het kwaliteitsregime binnen het geodomein zich door. Hieronder op hoofdlijnen wat afnemers en bronhouders kunnen verwachten:

2022

Q2 Verkenning haalbaarheid koppeling Kadaster kwaliteitsdashboards en ENSIA-tool
Integratie beleidskaders KTH BAG en BGT
Q3 Oplevering eindconcepten vragenlijsten BAG, BGT en BRO ENSIA 2023-ronde
Oplevering eindconcepten bestuurlijke verantwoordingsrapportages ENSIA 2023-ronde
Q4 Publicatie jaarplannen Kwaliteit BAG en BGT 2023

Backlog

Volledig digitale invoer bestuurlijke verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO
Verdere harmonisatie kwaliteitskadersĀ  en -instrumentarium BAG, BGT, BRO, BRK en BRT