Roadmap

De komende jaren ontwikkelt het kwaliteitsregime binnen het geodomein zich door. Hieronder op hoofdlijnen wat afnemers en bronhouders kunnen verwachten:

2021


Q1 2021

 • Vernieuwde ENSIA-vragenlijsten BAG, BGT en BRO voor 2021-ronde;
 • Vernieuwde model-bestuurlijke verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO voor 2021-ronde;
 • Vernieuwde jaarcyclus voor 2021-ronde (kalenderjaar als verantwoordingsjaar).

Q2 2021

 • Uitrol nieuwe ENSIA-tool;
 • Start ontwikkeling integraal geokwaliteitsdashboard voor doelgroepen afnemers, bronhouders en toezichthouder;
 • Start harmonisatie kwaliteitsinstrumentarium BAG en BGT (bijv. monitors in Tableau).

Q4 2021

 • Oplevering beleidskader kwaliteit geobasisregistraties 2022;
 • Oplevering kwaliteitsprioriteiten BAG en BGT voor 2022.

2022

 • Koppelingen tussen Kadaster kwaliteitsdashboards BAG en BGT met ENSIA-tool;
 • Volledig digitale invoer bestuurlijke verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO;
 • Start harmonisatie kwaliteitskaders¬† en -instrumentarium BAG, BGT, BRO, BRK en BRT.