Kwaliteitsprioriteiten

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan met kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders zoals gemeenten, provincies en waterschappen geacht worden met voorrang aan te werken. Deze overzichten zijn samengesteld door de beleidsverantwoordelijke, de toezichthouder en een afvaardiging van bronhouders en afnemers. In het geval van de BGT maken inspanningen in het kader van IMGeo 2.2 onderdeel uit van deze kwaliteitsonderwerpen.

Jaarplan Kwaliteit BAG

Voor BAG-bronhouders geldt dat in 2022 prioriteit gegeven dient te worden aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Actualiteitstermijn voor definitieve geometrie;
 • Actualiteitstermijn voor ‘in onderzoek’;
 • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT;
 • Omzetten oude BAG 1.0-statussen.

Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BAG 2022. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan dit kwaliteitsjaarplan.

Jaarplan Kwaliteit BGT

Voor BGT-bronhouders geldt dat in 2022 prioriteit gegeven dient te worden aan de volgende kwaliteitsonderwerpen:

 • Mijlpalen IMGeo 2.2:
  • Uniformeren hekken, muren en andere typen scheidingen;
  • Uniformeren duikers;
  • Oplossen grote erven;
  • Oplossen typering bossen;
 • Actualiteitstermijn terugmeldingen;
 • Verschillen pandgeometrie BAG en BGT.

Deze prioriteiten maken onderdeel uit van het Jaarplan Kwaliteit BGT 2022. Het SVB-BGT geeft op de eigen website aanvullende informatie over dit soort kwaliteitseisen en -signalen. Bronhouders worden geacht uitvoering te geven aan het kwaliteitsjaarplan.

Eerdere jaarplannen

 • Jaarplannen Kwaliteit BAG (bijlage 1) en BGT (hoofdstukken 1 t/m 3) 2021.