Wijzigingen ten opzichte van 2020

Het tijdvak voor de vragenlijst is aangepast naar 1 januari t/m 31 juni van het lopende kalenderjaar. Vervolgens is het advies om direct in juli al de vragenlijst in te vullen en eventuele verbetermaatregelen te formuleren. Op deze manier kunnen in de tweede helft van het kalenderjaar de verbeteringen worden uitgevoerd. Na afloop van het kalenderjaar kan via de bestuurlijke verantwoordingsrapportage, die voor 1 mei ingeleverd dient te worden, worden verklaard in hoeverre eventueel benodigde verbeteringen al (deels) zijn doorgevoerd in het tweede halfjaar.

Het is overigens niet mogelijk om tweemaal een vragenlijst in te vullen. Er kan dus maar één versie van de vragenlijst ingediend worden via het ENSIA-platform. Het idee is daarom dat de bronhouder de vragenlijst over het eerste halfjaar in juli invult en nog niet inlevert, zelf kijkt waar er verbetering noodzakelijk is en eventueel in december (met bijvoorbeeld als peildatum 1 december) de antwoorden van de vragenlijst bijstelt en dan inlevert.

Tijdlijn jaarcycli
Verschillen tijdvakken 2020 en 2021