Puntensysteem

Om de prestaties van bronhouders met betrekking tot de verschillende registraties te kunnen benchmarken tegen die van andere, wellicht vergelijkbare, organisaties is een scoremethodiek aan de vragenlijst verbonden.

Afhankelijk van het gewicht van het onderwerp van de vraag en het daarbij gegeven antwoord, wordt een aantal punten toegekend. Aan het eind van de vragenlijst worden alle scores bij elkaar geteld.

Het idee is niet om minder goede onderdelen te compenseren, maar om zelfinzicht op te doen aangaande mogelijk structurele tekortkomingen. Een voldoende wil dus niet zeggen dat het niet nodig is om aan bepaalde thema’s te werken.

BAG

Voor de BAG zijn maximaal 140 punten te verdienen. Een voldoende geldt vanaf 105 punten of 75%.

BGT

Voor de BGT geldt dat tot en met de 2021-ronde maximaal 110 punten zijn te verdienen. Een voldoende geldt vanaf 82,5 punten of 75%.

Vanaf de 2022-ronde geldt dat voor de BGT maximaal 120 punten zijn te verdienen. Een voldoende geldt vanaf 90 punten of 75%.

BRO

Voor de BRO zijn maximaal 90 punten te verdienen. Een voldoende geldt vanaf 54 punten of 60%. De lat ligt bij de BRO ook in 2021 iets lager, omdat de registratie zich nog in de transitiefase bevindt.