Resultaten ENSIA 2020-ronde

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wetten BAG, BGT en BRO. Om deze reden bestaat de ENSIA-zelfcontrole voor geobasisregistraties. De resultaten worden per registratie gepubliceerd in de vorm van enkele overzichtskaarten en de score op de ENSIA-vragenlijst. Ook weegt mee in hoeverre er voor deze onderdelen, middels een rapportage, bestuurlijke verantwoording is afgelegd aan de toezichthouder. Ook de rapportages zelf zijn openbaar en kunnen door derden worden ingezien. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BAG 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BAG 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BAG 2020:
  • Rapportage wel ingeleverd (blauw): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen.
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2020:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;
 • ‘Totalen van de thema's 2020’:
  • De score van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in punten;
 • ‘Totaal en subtotalen Thema's ENSIA 2020’
  • De score- van de vragenlijst uitgesplitst in de vier categorieën juistheid, volledigheid, borging en tijdigheid uitgedrukt in percentages.

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BGT 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BGT 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BGT 2020:
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (groen): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BGT 2020:
  • Voldoende score (groen): de afgesproken norm van 75% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 75% van het totaal aantal punten behaald;

Resultaten ENSIA-zelfcontrole BRO 2020

Hier zijn de resultaten te vinden van de ENSIA BRO 2020-ronde. Hierbij is de volgende toelichting van toepassing:

 • Resultaten bestuurlijke rapportage ENSIA BRO 2020:
  • Rapportages niet ingeleverd (rood): de toezichthouder heeft geen rapport ontvangen;
  • Rapportage vastgesteld door bestuur (groen): de toezichthouder heeft een rapport ontvangen dat door bestuur is gezien en geaccordeerd.
 • Resultaten vragenlijst ENSIA BAG 2020:
  • de afgesproken norm van 60% van het totaal aantal punten behaald;
  • Onvoldoende score (rood): minder dan 60% van het totaal aantal punten behaald;