Zonpotentie

In het kader van de energietransitie wordt volop gezocht naar duurzame alternatieven voor het opwekken van onze energiebehoefte. Zonpotentie op daken kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. In deze video zie je hoe geïntegreerd gebruik van de geobasisregistraties kan helpen om een goede inschatting te maken op welke daken zonnepanelen het beste kunnen worden neergelegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van 3D en beeldherkenningstechnieken in combinatie met de Basisregistratie Kadaster (BRK) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Wil je graag meer weten over de tools die worden getoond in deze video of ze zelf eens uitproberen? Neem vooral contact met ons op via DiSGeo@minbzk.nl.