Groene Batenplanner

In deze video gaan we in op de Groene Batenplanner. De Groene Batenplanner is een kennisapplicatie van het RIVM. In de Groene Batenplanner wordt gebruik gemaakt van de geo-basisregistraties van de overheid en marktapplicaties zoals ESRI Urban Modeller en de Tygron Engine. In de video gaat DiS Geo in gesprek met het RIVM, de gemeente Zwolle, ESRI Nederland en Tygron over het ontstaan van de Groene Batenplanner.