Geo-inspiratiedagen

DiS Geo organiseert in samenwerking met het Programma Basisregistraties Ondergrond (BRO), Kadaster/PDOK en Geonovum een viertal geo-inspiratiedagen. Tijdens de geo-inspiratiedagen praten we makers en gebruikers van (geo-)data bij over actuele ontwikkelingen, inspireren we met praktijkvoorbeelden, stippen we aandachtspunten aan èn bieden we gelegenheid om onderling weer even bij te praten.

Op deze pagina vind je de verslagen van de afgelopen inspiratiedagen over digital twins, datafundamenten en gebruik. 

De eerstvolgende geo-inspiratiedag vindt plaats op de Geobuzz in 2022. Zie voor meer informatie de website van de Geobuzz.

Terugblik Geo-inspiratiedag 20 april 2021: Digital Twins

Tijdens deze eerste Geo-inspiratiedag deden ruim 200 deelnemers live mee met het gevarieerde programma. Bij de opening van de sessie nam Denise Maljers (TNO) de aanwezigen mee in de wereld van modellering en lichtte Rob van de Velde (Geonovum) een investeringsvoorstel voor een nationale digital twin infrastructuur toe. Daarna was er de mogelijkheid om in parallelle sessies een kijkje in de keuken te nemen hoe zij werken met Digital Twins. Er waren presentaties over een digital twin van bewegingen over de campus van de TU Delft, over overstromingssimulaties en over het inzetten van virtuele kopieën van populaties in digital twins en een virtuele kopie van het Noordzeegebied. De gemeenten Papendrecht, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en de Provincie Utrecht vertelden over de inzet van digital twins in hun organisatie en demonstreerden dit uiteraard ook. Daarnaast was er aandacht voor de kwaliteit van data, - want wie gaat rekenen met data moet weten waar het over gaat – en over wat een digital twin doet in participatietrajecten. Verder presenteerde Wijs met Locatie (wijsmetlocatie.nl) zich: een open samenwerking die tot doel heeft kennis en ervaringen over digital twins, artificial intelligence en ethiek te delen.

Lees hier meer over de inhoud van de verschillende sessies of kijk de sessies terug 

Digital Twin Geo-inspiratiedag

Terugblik Geo-inspiratiedag 29 juni 2021: Datafundamenten

Op 29 juni vond de tweede Geo-inspiratiedag plaats. Eén van de bevindingen van de eerste geo-inspiratiedag was dat kennis van je databronnen je helpt om informatie op waarde te schatten. Op deze tweede geo-inspiratiedag haakten we daarop in met de fundamenten van de (basis)registraties en (basis)registraties als fundament.

Tijdens de eerste workshop ronde over het thema 'De fundamenten van data' keken we naar thema's zoals het verhaal achter de Basisregistratie Ondergrond, hoe de waterschappen hun data in zetten voor de samenleving en hoe de nieuwe WKBP-registratie in elkaar zit. 

Tijdens de tweede workshop ronde gingen we dieper in op het thema 'Data als fundament'. Tijdens deze sessie presenteerde het Kadaster, NDW/CGI een experiment waarin zij linked data technieken met 3D visualisaties hebben gecombineerd. Daarnaast presenteerde Kadaster de API waarmee bestuurlijke grenzen nu in samenhang kunnen worden bevraagd. 

Lees hier meer over de inhoud van de verschillende sessies of kijk de sessies terug 

Illustratie geo inspiratiedag gebruik

Terugblik Geo-inspiratiedag 5 oktober 2021: Gebruik

Op 5 oktober van 13.00-16.00 uur vond de derde geo-inspiratiedag plaats. 

Verschillende makers van toepassingen gaven deze editie een kijkje in de keuken van hun toepassingen. Van spoorbeheer tot funderingsproblematiek. Van slim beheer tot kostenbesparing in de energie en vergroening van de stad. En van het traceren van een koe tot een digital twin van de hoogste toren van de Benelux. Speciale aandacht was er daarnaast voor de Integrale Gebruiksoplossing om de basisregistraties in samenhang te bevragen.

Ruud van Rossem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trapte de middag af. Hij gaf een update van de verschillende manieren die in het kader van DiS Geo worden verkend om de basisregistraties op elkaar af te stemmen en in het bijzonder: om ze in samenhang te kunnen bevragen.

Voor de eerstvolgende geo-inspiratiedag staan we op de Geobuzz op 22 november. Zien we je daar?