Inspirerend gebruik

Op deze pagina verzamelt DiS Geo voorbeelden van wat je kan bereiken als je (geo)basisregistraties met elkaar combineert. Ga naar de overige pagina's of bekijk op deze pagina wat de Integrale Gebruiksoplossing voor jou kan betekenen.

Integrale Gebruiksoplossing (IGO)

De naam zegt het al, de Integrale Gebruiksoplossing (IGO) maakt het mogelijk om data uit meerdere geobasisregistraties integraal te kunnen gebruiken. Middels een Knowledge Graph wordt data ontsloten uit de BAG, BGT, BRT, Kadastrale Percelen (DKK), WKPB, CBS wijken en buurten en daarnaast kunnen eigen databestanden worden toegevoegd.

Ga zelf met de IGO aan de slag!

De uitnodiging aan alle geïnteresseerden is om de IGO zelf uit te proberen en feedback met ons te delen. Met behulp van jouw feedback, kunnen wij verder bouwen aan een betere versie om jou nóg beter met een integrale gebruiksoplossing van dienst te kunnen zijn.

Ter informatie is de infographic over de IGO toegevoegd om inzicht te geven in op basis van welke gegevens en op welke manier de data beschikbaar komt voor drie groepen gebruikers.

In onderstaande video zie je een voorbeeld van hoe de IGO kan worden toegepast voor specifieke vraagstukken uit de nutssector. 

IGO sectorevenementen

In 2021 vonden sessies plaats waarin de werking en mogelijkheden van de IGO specifiek werden toegelicht voor geïnteresseerden werkzaam in de groepen:

  • Beheer openbare ruimte
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimtelijke ordening
  • Nutsbedrijven
  • Developers

Ook de leden van GeoBusiness NL ontvingen een workshop over de IGO met live demo.

Al deze sessies zijn opgenomen en onderstaand te bekijken.