Agenda

Hier vind je de evenementen die de komende periode op de agenda van DiS Geo staan. We faciliteren eigen online sessies, verschijnen op diverse evenementen en organiseren inspiratiedagen samen met onze partners. 

Agenda evenementen zomer 2021

DiS Online

DiS Geo faciliteert online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. We introduceren: DiS Online. Enerzijds delen we de voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo anderzijds een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties. Het belangrijkste is dat we met elkaar in verbinding blijven en kennis blijven delen. Doe je mee?

Geo-inspiratiedag 2: De fundamenten van data en data als fundament

Organisatie: DiS Geo, Geonovum, programma BRO en PDOK
Datum: 29 juni
Tijd: 13:00 - 16:00

Hoe zijn de geo-registraties opgebouwd? Tot wat voor aandachtspunten leidt dat als je ze gaat gebruiken? En hoe zit het met data die door burgers is ingewonnen? Wat zijn fundamentele waarden voor data en welke afspraken zijn daarvoor in de maak? Deze vragen en meer beantwoorden we op de geo-inspiratiedag op 29 juni 2021. We nodigen je van harte uit om bij ons aan te schuiven!

Nadat we de eerste geo-inspiratiedag onze blik richtten op de toekomst met het thema Digital Twins, kijken we 29 juni naar de basis: de fundamenten van de (basis)registraties. Eén van de bevindingen uit de digital twin sessie is dat kennis van je bronnen je helpt om informatie op waarde te schatten. In interviews met experts maken we kennis met de achtergronden van de modellen waarin we onze wereld vastleggen. Met de blik van de expert als voorbeeld, leren we onlogische gegevens en patronen beter herkennen.

Naast de fundamenten van de registraties kijken we ook naar data als fundament. We presenteren onder meer de praktijkresultaten van een onderzoek dat we in mei uitvoeren naar het in samenhang bevragen van de basisregistraties en nemen je mee in ontwikkelingen rond kwaliteitsverbetering. Tot slot kijken we naar de fundamentele waarde en waarden van data: over massale data-inwinning, verdienmodellen en datadeals.

Bekijk het programma op de website van Geonovum.

Presentaties en verslagen van de workshops