Agenda

Hier vind je de evenementen die de komende periode op de agenda van DiS Geo staan. We faciliteren eigen online sessies, verschijnen op diverse evenementen en organiseren inspiratiedagen samen met onze partners. 

Helemaal onderaan de pagina zijn de verslagen en presentaties van alle afgelopen DiS Online sessies te vinden.

Agenda evenementen oktober, november en december 2021

DiS Online

DiS Geo faciliteert online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. We introduceren: DiS Online. Enerzijds delen we de voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo anderzijds een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties. Het belangrijkste is dat we met elkaar in verbinding blijven en kennis blijven delen. Doe je mee?

Evenementen Integrale Gebruiksoplossing (IGO)

Klik hier voor de agenda en alle informatie over de Integrale Gebruiksoplossing (IGO).

Beeldmateriaal: het gemeentelijk verhaal

Workshopgevers: Wim Looijen (Expertgroep Beeldmateriaal Gemeentelijk Geoberaad) en Leon Hendriks (ICC Regio Schiphol Bevlogen)
Datum: dinsdag 19 oktober
Tijd: 10:00 – 12:00

Gemeenten gebruiken al sinds jaar en dag beeldmateriaal voor de uitvoering van hun taken. Daarbij is actueel en tijdig beschikbaar beeldmateriaal met voldoende resolutie van groot belang. Door als gemeenten regionaal samen te werken bij de inkoop en ontsluiting van beeldmateriaal, wordt leverzekerheid, kennis en kwaliteit gewaarborgd. De expertgroep beeldmateriaal van het Gemeentelijk Geoberaad licht graag toe hoe zij een regionaal georganiseerde keten van inwinning tot ontsluiting zien, hoe gemeenten hieraan concreet invulling geven en hoe zij elk jaar de performance meten. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. Verder wordt specifiek ingegaan op een tweetal hulpmiddelen voor de regionale inkoop en kwaliteitsbeoordeling van luchtfoto’s die ontwikkeld zijn door de expertgroep.

WOZ en SOR: een onlosmakelijk koppel

Workshopgevers: Janneke de Zwaan (VNG), Marcel Rietdijk (VNG) en Ruud Kathmann (Waarderingskamer) 
Datum: dinsdag 2 november
Tijd: 10:00 - 12:00

Voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is de  Samenhangende Objectenregistratie (SOR) al geruime tijd één van de belangrijke ontwikkelingen die de WOZ-uitvoering de komende jaren significant zal veranderen. Door samenwerking bij het verzamelen, muteren en controleren van objectkenmerken van gebouwen en andere vastgoedobjecten, kan zowel de kwaliteit van de gegevens als de doelmatigheid van de werkzaamheden worden verbeterd. Niet alleen voor de WOZ, maar ook voor andere overheidsprocessen.

Voor de SOR wordt de WOZ al vanaf het begin gezien als een belangrijk bron van gegevens. Maar wel een beetje als "rare eend" omdat het niet gaat om de Basisregistratie WOZ, maar om de gegevens die gebruikt worden om alle woningen en andere onroerende zaken in ons land jaarlijks te taxeren. Die gegevens in de WOZ zijn gedetailleerder dan de BAG en de BGT en van die details wordt gebruik gemaakt in de SOR. 

In deze sessie praten wij u gedetailleerder bij waarom sprake is van een onlosmakelijk koppel en hoe deze past binnen verschillende lopende ontwikkelingen.

Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 2: Warmte

Workshopgevers: Berend Doedens (Heijmans Infra) en Flip van der Valk (The People Group)
Datum: dinsdag 9 november
Tijd: 10:00 - 12:00

Heijmans Infra investeert als ‘maker van de gezonde leefomgeving’ onder meer in het aanleggen van stadwarmtenetten om de energietransitie mogelijk te maken. Samen met The People Group werkt Heijmans Infra aan innovatieve oplossingen om met samenhangend gebruik van geodata tijd en geld te besparen. Zo kan ze sneller en beter komen tot plannen en ramingen om stadswarmtenetten in te passen in de bestaande omgeving. 

Kom kijken hoe geodata op deze plek wordt gebruikt als essentiële versneller van het werk. We gaan graag in gesprek hoe dit ook in jouw situatie kan worden toegepast.

Eerdere sessie in de reeks: Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 1: Elektriciteit
Vervolg op deze serie: Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 3: Telecom

Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 3: Telecom

Workshopgevers: Jan Dreteler (VodafoneZiggo) en Bart-Jan de Leuw (DiS Geo)
Datum: dinsdag 30 november
Tijd: 10:00 - 12:00

VodafoneZiggo gebruikt de adresgegevens uit de BAG voor de telecom-aansluitingen die ze aanlegt en beheert. Deze aanpak sluit aan op het fundament dat we met alle partners binnen DiS Geo doorontwikkelen. VodafoneZiggo levert ook aansluitingen op locaties die lang niet altijd een adres hebben, zoals transformatorhuisjes, spoorwegovergangen en lantaarnpalen. En een bedrijfsverzamelgebouw heeft soms één adres, maar tientallen aansluitingen op telecommunicatie. Daarom hanteert VodafoneZiggo een eigen “aansluitadres”-registratie om te zorgen dat miljoenen Nederlanders op de digitale snelweg kunnen.

We zoomen in op de uitdagingen die de situatie met zich meebrengt. Hoe ga je om met veranderingen van adressen? Als in de BAG een verblijfsobject met een adres verandert, blijft de identificatie dan wel gelijk? En wat te doen met adressen die geen postcode hebben, terwijl alle administratieve systemen binnen VodafoneZiggo de postcode als basisgegeven beschouwen? Kom luisteren en meedenken in deze DiS Online sessie. Stel je vragen alvast via DiSGeo@minbzk.nl.

Eerdere sessie in de reeks: Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 1: Elektriciteit

Zie ook: Wat gaat er allemaal je huis in en uit? Deel 2: Warmte

Presentaties en verslagen van de workshops