DiS Online

DiS Geo faciliteert online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. We introduceren: DiS Online. Enerzijds delen we de voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo anderzijds een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties. Het belangrijkste is dat we met elkaar in verbinding blijven en kennis blijven delen. Doe je mee?

Agenda DiS Online zomer 2021

DiS Online 8 juni: Regie op boven en ondergrond door inzet Digital Twin

Workshopgevers: Gert Jan de Goede (gemeente Papendrecht) en Maarten Welmers (ESRI)
Datum: 8 juni
Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond heeft de Gemeente Papendrecht gebruik gemaakt van een digital twin. Deze digitale kopie van de werkelijkheid combineert gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en –modellen. Dat helpt bij het zoeken naar ondergrondse ruimte voor het inpassen van warmtenetten en bij het maken van ondergrondanalyses bij herontwikkeling. De gemeente kan nu goed analyseren hoe diverse infrastructuren en andere ondergrondse objecten in de ondergrond zitten en zorgen dat die elkaar niet in de weg zitten.
De gemeente Papendrecht, Programma BRO en Esri Nederland hebben gekeken hoe de BRO-data en -modellen deze opgaven ondersteunen. In deze sessie presenteren zij de resultaten en laten ze zien dat een digital twin ook voor kleine en middelgrote gemeenten mogelijk is. Ook delen ze een handleiding waarmee gemeenten dit zelf kunnen doen.  

DiS Online 15 juni: Meten, voorspellen en spreiden van drukte

Workshopgevers: Sascha Hogendoorn Lanser (TU Delft) en Jeroen Steenbakkers (Argaleo)
Datum: 15 juni
Tijd: 14:00 - 16:00

Hoe weten we waar of wanneer het te druk is? Kunnen we deze drukte ook voorspellen? En wat kunnen we doen om verkeersstromen beter te spreiden? Dat onderzoeken we bij TU Delft op een bijzondere plek: onze eigen campus. Naast verschillende open databronnen over mobiliteit hebben we een speciaal privacy-veilig sensorsysteem geïnstalleerd, waarmee we data over de bewegingen van fietsers en voetgangers inwinnen. Alle data worden gevisualiseerd in het Campus Mobility Dashboard, een Digital Twin van de universiteitscampus.

Presentaties en verslagen van de workshops