DiS Online

Deze tijd van thuiswerken vraagt om nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te blijven. Sommige dingen lijken te gaan wennen. Andere werkzaamheden lijken op het eerste oog thuis helemaal niet mogelijk en evenementen waar we naar uitkeken zijn niet doorgegaan. Maar de doorontwikkeling van de geobasisregistraties gaat door. Belangrijk dus dat we ook met elkaar in verbinding blijven staan en kennis blijven delen. Doe je mee?

We introduceren: DiS Online. De komende periode faciliteert DiS Geo online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. Enerzijds delen we we voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties.

Geef je op om deel te nemen aan een van de online workshops, webinars of brainstorms. Of pak zelf het podium. Heb jij een leuk onderwerp dat je wil bespreken? We helpen je graag met het maken van een leuk (interactief) online programma. Neem contact op via DISGEO@minbzk.nl

Blokkenschema DiS Online evenementen. Voor het programma zie de tekst hieronder.

Programma DiS Online

DiS Online biedt een gevarieerd programma met verschillende online bijeenkomsten (denk aan webinars, interactieve workshops of brainstorms). Hieronder vind je een uitleg over de verschillende online workshops en de links om je aan te melden. Alle workshops vinden plaats op dinsdagen tussen 10:00 en 12:00.

Nederland in 3D

Workshopgevers: Ruud van Rossem (Ministerie van BZK), Richard Witmer (Kadaster) & Gerlof de Haan (VNG Realisatie)
Datum: 15 september
Tijd: 10:00 - 12:00

De DiS Online sessie van 15 september staat in het teken van 3D, en specifiek Nederland in 3D.  

Ruud van Rossem, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, start de sessie met een stukje geschiedenis rondom 3D in de geo-basisregistraties, geeft vervolgens aan waar we nu staan én neemt ons mee in de toekomst.

Richard Witmer, productowner 3D van Kadaster, vertelt de stand van zaken rondom 3D bij Kadaster en geeft aan hoe je gebruik kunt maken van de beschikbare 3D producten van Kadaster.

Gerlof de Haan, adviseur geo-basisregistraties VNG, laat ons zien waar het programma Totaal Driedimensionaal (T3D) voor staat; een samenwerkingsprogramma van de VNG en de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.  

Vervolgens gaan we graag met jullie in gesprek om te horen wat jullie prioriteiten zijn omtrent de doorontwikkeling en samenhang in 3D.

Presentaties en verslagen van de workshops