DiS Online

Deze tijd van thuiswerken vraagt om nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te blijven. Sommige dingen lijken te gaan wennen. Andere werkzaamheden lijken op het eerste oog thuis helemaal niet mogelijk en evenementen waar we naar uitkeken zijn niet doorgegaan. Maar de doorontwikkeling van de geobasisregistraties gaat door. Belangrijk dus dat we ook met elkaar in verbinding blijven staan en kennis blijven delen. Doe je mee?

We introduceren: DiS Online. De komende periode faciliteert DiS Geo online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. Enerzijds delen we we voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties.

Geef je op om deel te nemen aan een van de online workshops, webinars of brainstorms. Of pak zelf het podium. Heb jij een leuk onderwerp dat je wil bespreken? We helpen je graag met het maken van een leuk (interactief) online programma. Neem contact op via DISGEO@minbzk.nl

Programma DiS Geo online voor de maanden april, mei en juni

Programma DiS Online

DiS Online biedt een gevarieerd programma met verschillende online bijeenkomsten (denk aan webinars, interactieve workshops of brainstorms). Hieronder vind je een uitleg over de verschillende online workshops en de links om je aan te melden. Alle workshops vinden plaats op dinsdagen tussen 10:00 en 12:00.

BRT.Next: nieuwe vorm voor bekende basisregistratie

Wanneer: 9 juni, 10:00 - 12:00
Door: Noud Hooyman (min BZK), Marcel Reuvers (Kadaster), Richard Witmer en Rijk van Haaften (Kadaster), Jantien Stoter (TU Delft) en Chris Stiggelbout (Kadaster)
Type: Webinar

In opdracht van het ministerie van BZK werkt het Kadaster - samen met DiS Geo en in overleg met het werkveld - aan een nieuwe, efficiëntere manier om de BRT op te bouwen en te beheren. Groot verschil met nu is dat de BGT en de BAG, in combinatie met andere bestaande bronnen, de basis voor de BRT zullen vormen. Automatische generalisatie en visualisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit een visie en een ontwikkelpad is het Kadaster hiervoor een project gestart met als werktitel "BRT.Next".

Deze sessie is bedoeld om breed kennis uit te wisselen over de nieuwe manier waarop de BRT tot stand zal komen en wat de samenhang met andere registraties is. In de komende weken zal het Kadaster ook nog vervolgsessies organiseren, die dieper op de inhoud ingaan. De verwachting is om voor de zomer minimaal 1 verdiepingssessie  te plannen.

Noud Hooyman, Hoofd van de afdeling Beleid Geo-informatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken,  geeft een inleiding en licht toe waarom er veranderingen nodig zijn bij het inwinnen en beheren van geobasisregistraties.  Richard Witmer vult aan vanuit het perspectief van het Kadaster, als bronhouder van de BRT. Daarna schetst Rijk van Haaften de hoofdlijnen, samenhang SOR/DiS Geo en het conceptuele model  van BRT.Next. Vervolgens neemt Jantien Stoter ons mee in de  inhoudelijke aspecten en blikt terug op eerdere projecten. Chris Stiggelbout is moderator en geeft meer informatie over de verdiepingssessies die volgen vanuit het Kadaster.

Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen die tussentijds of na afloop van de presentaties zo goed mogelijk worden beantwoord. Sommige gedetailleerde vragen zullen gebruikt worden als input voor de vervolgsessies.

De COVID-crisis en geo-praktijk

Wanneer: 16 juni, 10:00 - 12:00
Door: Yvonne Verdonk (Geonovum) en Arnoud de Boer (Geonovum
Type: Workshop

COVID-19 is behalve een medisch vraagstuk ook een vraagstuk over locatie. Hoe verspreidt het virus zich over de wereld? Waar is het druk? Hoe richten we de openbare ruimte zo in dat mensen voldoende afstand kunnen houden? Wat kunnen we met de geodata die we in de Basisregistraties tot onze beschikking hebben? In deze interactieve sessie gaan we kort in op de inzet van geo voor COVID, geven we twee voorbeelden van het gebruik van geodata in twee praktijkvoorbeelden om vervolgens in een interactieve brainstorm ervaringen te delen en vragen te stellen.

Geo-kennissessie voor leveranciers en dienstverleners

Wanneer: 23 juni, 10:00 - 12:00
Door: DiS Geo, Geobusiness NL en VNG Realisatie
Type: Workshop

Op 23 juni organiseren we een sessie die gericht is op leden van GeoBusiness NL en andere bedrijven die werken in het geo-werkveld. We richten ons daarbij met name op bedrijven die nieuw zijn in deze markt.

Doelstelling is de deelnemers te informeren en ervoor te zorgen dat iedereen na afloop dezelfde basiskennis heeft. De sessie heeft een interactief karakter en u bent uitgenodigd met ons mee te denken en te praten.

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan de orde: de stand van zaken rond het stelsel van basisregistraties, een update vanuit DiS Geo en speciale aandacht voor de samenhangende objectenregistratie.

We praten u graag bij en horen ook graag uw mening.

Kwaliteit BGT vanuit gebruikersperspectief

Wanneer: 30 juni, 10:00 - 12:00
Door: Frank Krijgsman (SVB-BGT)
Type: Workshop

Om de kwaliteit van de BGT te waarborgen, is de prioritering van kwaliteitseisen nodig. Welke kwaliteitseisen vindt de gebruiker van de BGT het belangrijkste? Waar loop jij tegenaan en welke kwaliteitsissues moeten volgens jou als eerste worden aangepakt?

In deze sessie krijg je de kans mee te denken over de prioritering van de kwaliteitseisen van de BGT. Denk jij vanuit de gebruikersbril én jouw eigen bril mee?