Agenda

Hier vind je de evenementen die de komende periode op de agenda van DiS Geo staan. We faciliteren eigen online sessies, verschijnen op diverse evenementen en organiseren inspiratiedagen samen met onze partners. 

Agenda evenementen augustus, september en oktober 2021

DiS Online

DiS Geo faciliteert online evenementen in de vorm van bijvoorbeeld webinars, workshops, ketendemo's en brainstormsessies. We introduceren: DiS Online. Enerzijds delen we de voortgang van de doorontwikkeling. We laten zien waar we staan en vragen om feedback. Maar doorontwikkelen doen we niet alleen. Daarom biedt DiS Geo anderzijds een podium aan initiatieven uit de geowereld die raken aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties. Het belangrijkste is dat we met elkaar in verbinding blijven en kennis blijven delen. Doe je mee?

BGT ketendemo: hoe de detailkaart van Nederland verder ontwikkelt richting 'stroom uit het stopcontact'

Datum: 24 augustus

Tijd: 10:00 - 12:00

De meest gedetailleerde kaart van Nederland, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), is altijd in ontwikkeling. Voor nieuwe en bekende betrokkenen laten we periodiek zien hoe de technische voorzieningen, de 'BGT-keten', verder ontwikkelen in de richting van de DiS Geo architectuur. Dat wil zeggen: naar generieke voorzieningen voor geo basisgegevens, in de vorm van services om interoperabiliteit te bereiken. Zo wordt de keten steeds makkelijker aanpasbaar en uniformer over de basisregistraties heen.

In de eerste helft van de sessie (10.00 tot 11.00) laten we de aan de keten uitgevoerde wijzigingen van afgelopen half jaar zien, waarbij BRAVO, de Landelijke Voorziening, PDOK, het Kwaliteitsdashboard en het Terugmeldsysteem aan bod komen. Ook tonen we de nu lopende ontwikkeling naar services om de keten korter te maken. Eén daarvan is de Terugmelding Bronhouder API die momenteel in ontwikkeling is om terugmeldingen te beheren vanuit je eigen applicatie.

In de tweede helft van de sessie (11.00 tot 12.00) duiken we verder in alle technische details en specificaties rondom deze Terugmelding Bronhouder API. Dit gedeelte is ook interessant voor bronhouders en softwareontwikkelaars van BAG-software (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), omdat de API generiek wordt opgezet voor deze twee basisregistraties.

DiS Geo zoomt in: wat gaat er allemaal je huis in en uit?

Workshopgevers: Flip van der Valk (The People Group), Stedin en Bart-Jan de Leuw (DiS Geo)
Datum: dinsdag 31 augustus
Tijd: 10:00 - 12:00

De ondergrond zit vol kabels en leidingen. Welke zijn dat allemaal en waar dienen die voor? Ze zijn in ieder geval onmisbaar, want zonder die kabels en leidingen heb je geen warm huis, geen stromend water en geen elektriciteit. We willen kunnen vertrouwen dat ze het blijven doen en daarom willen we graag weten hoe het werkt. 

Flip van der Valk (The People Group) geeft een overzicht en legt de relatie met de geobasisgegevens en het werk dat zij doen voor hun klanten. Een van die klanten is Stedin: een netbeheerder die kabels voor elektra en leidingen voor gas leggen en onderhouden. Daar komt veel bij kijken: het plannen van de juiste plaats en tijd om het aan te leggen, het zorgen voor een veilige werkomgeving en natuurlijk de juiste kwaliteit oplevering. Daar willen we immers op kunnen vertrouwen. En na de wegwerkzaamheden wil je ook weer veilig over straat met lantaarnpalen en stoplichten die het doen. 

Daar komt veel data bij kijken. In deze DiS Online sessie brengt DiS Geo met Stedin en The People Group in beeld welke data uit het fundament van geobasisgegevens hierbij een rol speelt en welke data daar op bouwt. Uiteraard gaan we vooral de interactie met jou aan. Al jouw vragen hierover komen aan bod! Stel deze dus vast via DiSGeo@minbzk.nl. 

Je gaat naar huis met: 
•    Meer inzicht in en onder je huis 
•    Meer waardering voor onze netwerkbedrijven 
•    Meer bewondering voor de slimme oplossingen voor veilig werken die we met geodata kunnen bereiken

DiS Online goes international: OGC en toegankelijkere API's

Workshopgevers: Nadine Alameh (OCG), Just van den Broecke en Linda van den Brink (Geonovum)
Datum: dinsdag 7 september
Tijd: 15:00 - 16:00

In de afgelopen vijf jaar is Geonovum hard bezig met het vereenvoudigen van API’s. Het doel hiervan is om een breder publiek te bereiken. De focus ligt uiteraard op de gebruiker. Linda van den Brink (Geonovum) is deze DiS Online te gast om ons mee te nemen in de ontwikkelingen van de weg naar toegankelijkere API’s.

In Nederland kunnen we daarover veel leren van het Open Geospatial Consortium (OGC): een internationale organisatie, bestaande uit bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, met de leiding over de ontwikkeling van interoperabele standaarden voor georuimtelijke en plaatsgebonden diensten.

We have the honor to have Nadine Alameh (CEO of OCG) as a guest this DiS Online session. She will tell us more about the OGC API family of standards. These are being developed to make it easy for anyone to provide geospatial data to the web. She will dive into the importance of FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) API's. Her inspiring story will help us in the way we work with API's in the Netherlands.

Just van den Broecke houdt zich bezig met de OGC API Features. Dit is een primeur, want deze nieuwe API is nog niet in productie. Hij werkt aan de implementatie voor Geonovum zodat we in Nederland ervaring op kunnen doen met de toegankelijkere API’s van het OGC. Deze gaan een rol spelen in de DiS Geo architectuur. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van DiS Geo met betrekking tot technici buiten het geowerkveld.

Geodata combineren en verrijken in de praktijk: SPOTinfo, HHNK en Veiligheidsregio AA

Workshop gevers: Jan Willem van Aalst (SPOTinfo), Raymond de Landmeter (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Jan van der Poel (Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland)

Datum: dinsdag 14 september

Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Het DiS Geo programma komt voort uit de behoefte om de geobasisregistraties beter in samenhang te kunnen gebruiken. Ook SPOTinfo ziet daar veel meerwaarde in. Waar het inwinnen en beheren van dergelijke data duidelijk aan de overheid is, gaat SPOTinfo verder door van die ruwe brondata geraffineerde brandstof te maken voor toepassingen voor vraagstukken zoals de energietransitie, de bouwopgave, veiligheid, mobiliteit, gezondheid, enzovoorts. Met de voorziene DiS Geo resultaten zal dit straks nog beter kunnen. In de DiS Geo sessie van 14 september zal SPOTinfo illustreren wat er bij dit raffinageproces komt kijken. Tevens zijn er bijdragen vanuit een waterschap en een veiligheidsregio. Zij vertellen ieder over hun eigen ervaringen met SPOTinfo tot nu toe en hoe dit hen helpt bij het professionaliseren van de uitvoering van hun wettelijke taken.

Open Geo Dag 14 september

Met het oog op de volksgezondheid moet Nederland wanneer nodig vorm kunnen geven aan een anderhalvemetersamenleving. We moeten bovendien onze economie transformeren om tot maximaal anderhalve graad temperatuurstijging te komen. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging van de energietransitie, klimaatadaptatie, een woonopgave en duurzame, veilige voedselvoorziening.

Deze uitdagingen vragen om een integrale ruimtelijke aanpak: ruimte die nodig is voor het ene vraagstuk, kan de beschikbare ruimte voor het andere vraagstuk immers beperken. Tijdens de open geo dag gaan we verder op deze uitdagingen in.

Lees meer en meld je aan...

DiS Geo update: bijpraten en aanhaken

Workshopgevers: Ruud van Rossem (Ministerie van BZK) en Martijn Odijk (Ministerie van BZK)
Datum: dinsdag 12 oktober
Tijd: 10:00 - 12:00

Goed om weer even bij te praten. Wat heb jij de afgelopen tijd zoal gedaan?
Bij DiS Geo hebben we zeker niet stil gezeten. We delen de meest recente ontwikkelingen graag met jou en we nemen je mee in waar we nu staan. In deze DiS Online sessie zoomen we onder meer in op de vernieuwde visie van DiS Geo en de resultaten die in de verschillende sporen van DiS Geo de afgelopen periode behaald zijn. Verder blikken we vooruit op de stapsgewijze aanpak van de vervolgfase van de samenhangende objectenregistratie (welke inhoudelijke bouwstenen we als eerste oppakken).
Daarnaast praten we je niet alleen bij, maar kijken we samen naar waar wij elkaar kunnen versterken. Waar kan jij vanuit jouw rol op aanhaken en waar wil jij aan bijdragen? Er is een hoop mogelijk! Bouw je met ons mee?

Presentaties en verslagen van de workshops