Bevindingenrapportage conceptuele verkenning werkgroep Bouwwerken

Bevindingenrapportage eerste conceptuele verkenning van de werkgroep Bouwwerken in kader van de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie in het kader van het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de geobasisregistraties (DiS GEO).