Verslag workshops werkgroep 1 Blik op de BAG

Verslag van de workshops van werkgroep 1: Governance, kwaliteit en toezicht.

Dit verslag is een weergave van de discussie tussen de deelnemers in de workshops tijdens het seminar Blik op de BAG. In dit verslag zijn geen formele standpunten van
I&M of BAGBAO of besluitvorming weergegeven.