Impressie Blik op de BAG bijeenkomst 22 januari 2015

Op donderdag 22 januari 2015 vond in Citysense in Utrecht het seminar “Blik op de BAG 2015 en verder” plaats. Doel van de bijeenkomst was om de adviezen
te bespreken die in 2014 door vier verschillende werkgroepen zijn vormgegeven met betrekking tot de doorontwikkeling van de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG). Dit naar aanleiding van de eerste wettelijke evaluatie van de BAG.

In het hiernaast opgenomen verslag kunt u een impressie van de bijeenkomst lezen. In de verslagen van de workshops kunt u een impressie van de verdiepingsonderwerpen nalezen.