Presentatie plenaire inleiding Basisvoorziening 3D door Jaap van der Veen (voorzitter Stuurgroep 3D) (005)

Presentatie plenaire inleiding Naar een 3D-basisvoorziening door Jaap van der Veen (voorzitter Stuurgroep 3D) tijdens DiS Geo brede bijeenkomst, 13 juni 2019.