Presentatie plenaire inleiding LV Beeldmateriaal door Roy Tomeij (Ministerie van BZK / ICTU) (004))

Presentatie plenaire inleiding Naar een basisvoorziening Beeldmateriaal door Roy Tomeij (Ministerie van BZK / ICTU) tijdens DiS Geo brede bijeenkomst, 13 juni 2019.