Presentatie plenaire inleiding Samenhangende Objectenregistratie door Martijn Odijk (BZK) en Marcel Rietdijk (VNG Realisatie) (002)

Presentatie plenaire inleiding Samenhangende Objectenregistratie door Marcel Rietdijk (VNG Realisatie) en Martijn Odijk (Ministerie van BZK) tijdens DiS Geo brede bijeenkomst, 13 juni 2019.