Vragenlijst Zelfcontrole ENSIA BAG 2018 (definitief)

Dit bestand vormt de vragenlijst in het kader van de zelfcontrole voor de BAG voor 2018. Deze vragenlijst zal vanaf 1 juli 2018 aan alle bronhouders van de BAG (gemeenten) via het ENSIA-programma toegezonden worden. Het kader voor de zelfcontrole vormt de Regeling periodieke controle bag en het Kwaliteitskader-2018.

De vragenlijst is door BZK afgestemd met het BAG BAO.

Een toelichting op de zelfcontrole is hier beschikbaar.