Toelichting Zelfcontrole ENSIA BAG 2018

Dit document vormt de toelichting op de vragenlijst zelfcontrole BAG 2018 (via ENSIA). Het document is bedoeld voor de bronhouders die de zelfcontrole in 2018 in moeten vullen. Het formele kader hiervoor wordt gevormd door de Regeling periodieke controle bag en het Kwaliteitskader-BAG 2018.