Wet BAG: Nader rapport, het Advies van de Raad van State en het Wetsvoorstel zoals verzonden aan de Raad van State

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Inclusief het Nader rapport naar aanleiding van dit advies, en het wetsvoorstel zoals verzonden aan de Raad van State.