Advies afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport

Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Tweede Kamer, Vergaderjaar 2015-2016, 34 507, nr. 4, Advies Afdeling Advisering Raad van State en Nader Rapport