Brief bronhouders wijzigingen wet- en regelgeving BAG

Brief zoals verzonden op 1 mei 2018 aan alle bronhouders (colleges van B&W) over de wijzigingen in de wet- en regelgeving BAG, inclusief de datum inwerkingtreding (1 juli 2018).