Beleidsvisie Samenhangende Objectenregistratie (vastgesteld, definitief 28 november 2019)

Deze beleidsvisie (of schetsontwerp) voor de samenhangende objectenregistratie voor objecten in het geo-informatiedomein is opgesteld door Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo) van het ministerie van BZK. Deze beleidsvisie is opgesteld in afstemming met belangrijke stakeholders in de ontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie: waaronder VNG, VNG-Realisatie, UvW, IPO, Kadaster, Geonovum, Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, RVO, ProRail en de Waarderingskamer. De beleidsvisie biedt de richting, ontwerpprincipes en randvoorwaarden voor de werkgroepen Samenhangende Objectenregistratie die inhoudelijk naar knelpunten en wensen van diverse thema’s gekeken hebben (zoals Bouwwerken, Wegen, Water en Natuur/Landschap). Dit document beschrijft op hoofdlijnen de contouren van de samenhangende objectenregistratie en is een nadere invulling van één van de onderdelen van de (nog te verschijnen) overkoepelende Beleidsvisie Dis Geo.

De beleidsvisie is door het BAG BAO en Regieraad BGT op 28 november 2019 onderschreven en vastgesteld als ontwikkelingsrichting op weg naar de objectenregistratie. Dit vormt het startpunt voor de vervolguitwerking.