Werken aan de BGT

Als bronhouder vindt u hier het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de BGT.

Is de BGT onjuist of onvolledig?

Ontdekt u als bronhouder een onjuistheid of onvolledigheid in de BGT? Dan bent u verplicht om dit terug te melden aan het Kadaster. Het doen van een terugmelding kan via Verbeter de kaart.

Het informatiemodel voor de BGT

Om de gegevens in de BGT te kunnen uitwisselen, zijn ze op een standaard manier gedefinieerd. De afspraken daarover liggen vast in het informatiemodel BGT|IMGeo.

Het informatiemodel BGT|IMGeo bestaat uit twee delen:

  • de BGT-gegevenscatalogus
  • de IMGeo-gegevenscatalogus

De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in elk geval moeten leveren. De gegevenscatalogus IMGeo is een uitbreiding op de BGT. Met IMGeo kunnen bronhouders nog meer objecten en meer details over objecten gestandaardiseerd uitwisselen. Deze details zijn onder meer van belang bij het beheer van de openbare ruimte. IMGeo biedt ook de mogelijkheid gegevens in 3D uit te wisselen.

Geonovum beheert de BGT|IMGeo standaarden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doorontwikkeling van de BGT

Op 1 juli 2017 is de transitiefase van de BGT afgerond. Sinds die datum is de BGT landsdekkend beschikbaar en klaar voor gebruik.

Toch is het werk om de BGT te vervolmaken nog niet klaar. Daarom start in de tweede helft van 2017 een nieuw programma: ‘Doorontwikkeling in samenhang van de geobasisregistraties’ (DiS Geo). 

Nieuws en informatie over dit programma, leest u op deze website.