Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van onze fysieke omgeving.

De BGT in 3 minuten

Wat staat er in de BGT?

De BGT is een grootschalige kaart: schaal 1:500 tot 1:5000. Dat betekent dat de werkelijkheid er heel gedetailleerd op staat, tot op 20 cm nauwkeurig.

De BGT bevat informatie over veel objecten uit onze fysieke omgeving. De volgende objecten uit de openbare ruimte zijn erop vastgelegd:

 • Gebouwen: van woonhuizen, kantoren, scholen tot kerken en kastelen
 • Wegen: van autosnelwegen en provinciale verbindingswegen tot fiets- en wandelpaden
 • Water: van rivieren, meren en kanalen tot sloten en beken
 • Groen: van bos, akkerland en gras tot parken en plantsoenen
 • Spoorlijnen: het hele spoorwegnetwerk van ProRail
 • Kunstwerken: van bruggen en tunnels tot viaducten

Waar wordt de BGT voor gebruikt?

De BGT is gratis en onbeperkt te gebruiken door zowel overheden, bedrijven als burgers. Doordat de BGT veel details bevat, kan de BGT voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Voorbeelden van het gebruik van de BGT zijn:

 • als topografische kaart in plaats van bijvoorbeeld Google Maps;
 • als ondergrond voor het weergeven van eigen informatie;
 • voor het uitzetten van rij-, wandel-, fiets- of vaarroutes; of
 • voor het doen van analyses op beleidsterreinen zoals de energietransitie of scholendichtheid

De BGT werkt als slim ruitjespapier. Door de data van de BGT te combineren met domeinspecifieke data of andere kaartlaten kunnen slimme analyses worden gemaakt. Zo’n visuele weergave geeft vaak veel meer inzicht dan een rij getallen.

Verplicht gebruik voor de Nederlandse overheid

Nederlandse overheden (ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten) zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Zij gebruiken de BGT bijvoorbeeld voor:

 • het inplannen van groenbeheer
 • het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling
 • het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing
 • het plannen van evacuatieroutes

Doorontwikkeling BGT

De BGT is sinds 1 juli 2017 volledig in gebruik. Toch is de BGT daarmee niet “klaar”. De BGT wordt continu verbetert. Iedereen kan hier aan bijdragen door onjuistheden te melden via verbeterdekaart.nl.

De geobasisregistraties worden in samenhang doorontwikkeld. Meer weten over hoe we dat doen? Bekijk de pagina Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties (DiS Geo).