Managementsamenvattingen werkgroepen evaluatie BAG

In het kader van de evaluatie van de BAG zijn er door het ministerie van I&M en het BAGBAO vier werkgroepen in het leven geroepen om de aanbevelingen van de ADR en de voorgestelde maatregelen nader te onderzoeken. 

Werkgroepen

Werkgroep I heeft zich gericht op governance, kwaliteitszorg en toezicht/handhaving. Werkgroep II heeft zich gericht op de inhoud en normering van de BAG. Werkgroep III heeft nader gekeken naar beter en breder gebruik van de BAG. Werkgroep IV heeft gefocust op de gemeentelijke baten die gerealiseerd kunnen worden.

De werkgroepen hebben adviezen opgesteld die aan de minister van I&M verzonden zullen worden. Voorafgaand hieraan zal het BAGBAO een integraal advies uitbrengen. Vervolgens zal er binnen het ministerie van I&M besluitvorming plaatsvinden over de adviezen en de doorontwikkeling van de BAG.

Disclaimer: onderstaande managementsamenvattingen zijn in concept weergegeven en kunnen op onderdelen afwijken van de uiteindelijke adviezen.