Convenant inzake postcodes: overheid en PostNL continueren samenwerking bij postcodetoekenning

De Staat der Nederlanden en PostNL hebben besloten om de samenwerking rond het toekennen en uitgeven van postcodes te continueren. Iedereen kan vanaf nu zonder beperking gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) opvragen en gebruiken. Verder kunnen postcodes worden toegekend aan afzonderlijke ruimtes of gebouwen achter een gezamenlijke brievenbus.

Samenwerking

Met de samenwerking is een volgende stap gezet in de verdere realisatie van het open databeleid van het kabinet. Door het openstellen van alle BAG-gegevens kunnen burgers, bedrijven en overheden nu vrij gebruik maken van alle beschikbare adresgegevens van gebouwen in Nederland. De postcode heeft een belangrijke dubbele functie. De postcode is een bedrijfsmiddel van PostNL voor het sorteren en bezorgen van post en pakketten. Tegelijkertijd is de postcode - in combinatie met huisnummer - voor bedrijven en overheden een belangrijke identificatie code.

Geen eigen brievenbus, toch postcode

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (toen Infrastructuur en Milieu) heeft namens de Staat overleg gevoerd met PostNL. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht besteed aan het toekennen van postcodes aan bijvoorbeeld woon- of verblijfsruimten in studentencomplexen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgcomplexen. Dat deze verblijfsobjecten nu een eigen postcode kunnen krijgen is voor de mensen die er wonen en werken en voor bedrijven belangrijk. Zo is het aanvragen van een DigID, toegang tot internet of een aansluiting op het elektriciteitsnet lastig zonder postcode.

Winstvoordelen

Gemeenten stellen adressen vast en leveren deze aan PostNL. PostNL kent postcodes toe aan adressen en levert deze gegevens terug aan de gemeenten. De gemeenten nemen de adresgegevens, inclusief de postcodes, op in de BAG. Deze gebouw- en adresinformatie wordt in combinatie met andere gegevens gebruikt voor allerlei doeleinden. Voorbeelden zijn registratie van personen en bedrijven op het juiste adres via inschrijving bij gemeente en Kamer van Koophandel, inschatting van (brand)veiligheidsrisico's, fraudebestrijding en het inzichtelijk maken van energieverliezen vanuit gebouwen.

De betrokken partijen gaan onderzoeken of de samenwerking beter en efficienter kan. PostNL en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (toen Infrastructuur en Milieu) hebben afgesproken om langdurig met elkaar samen te werken, minimaal voor een periode van 10 jaar.

Het convenant inzake postcodes is 20 februari 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen via de onderstaande link of op de pagina van officiële bekendmakingen.

De brief die op 19 januari aan alle gemeenten is verzonden kunt u raadplegen via de onderstaande link.