Inspectieprotocol

Voor de uitvoering van de inspecties hanteren de inspectie-instellingen een formeel vastgesteld protocol. Dit protocol is door de minister van Infrastructuur en Milieu formeel aangewezen. Het beheer van dit protocol heeft de minister in handen gelegd van het NEN te Delft.

Protocol, duidingsdocument en overige documentatie

Het NEN is voor het beheer van het protocol geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.

Hieronder is de versie 044-08072011 van het Inspectieprotocol als document opgenomen. De versie 0.44 vormt samen met het duidingsdocument de formele basis voor de inspectie. Het protocol blijft tot op zekere hoogte een levend document dat op basis van ervaringen bijgesteld kan worden. Naast het protocol figureert ook een duidingsdocument waarin nader wordt ingegaan op het functioneren van bepaalde onderdelen van het protocol. Let op dat altijd de meest actuele versie van het duidingsdocument wordt gehanteerd.

Van elke inspectie zal een rapportage worden opgemaakt. Voor deze rapportage dient de inspecteur gebruik te maken van een model. Het model bestaat uit een tekstmodule en een Excelsheet.

Op veler verzoek is een toelichting op de beheerauditrapportage opgenomen. Hier kan men uitleg vinden op de verschillende steekproeven en de interpretatie hiervan.