BAG wet- en regelgeving

Over de Basisregistraties adressen en gebouwen is een inzichtelijk stelsel van wet- en regelgeving van toepassing. De verplichting aan gemeenten tot het eens per drie jaar uitvoeren van een inspectie-onderzoek (controle) volgt direct uit de wet. De wet samen met het Besluit BAG en de aanpalende ministeriële regelingen vormen de formele basis voor de uitvoering van de inspecties

Vigerende wet- en regelgeving

Hieronder staan de links naar de relevante wet- en regelgeving:

De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Het Besluit Basisregistraties Adressen en Gebouwen

De Regeling Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Voor de uitvoering van de inspectie-onderzoeken geeft de 'Regeling periodieke controle basisregistraties adressen gebouwen' van 25 oktober 2011 belangrijke aanwijzingen. Deze regeling is per 1 januari 2015 gewijzigd vastgesteld.

Voor nadere toelichting op de Wet BAG:

De memorie van toelichting

Ontwikkeling wet- en regelgeving

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet BAG wordt de wet- en regelgeving voor de BAG aangepast. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.