BAG-inspectie

Op deze pagina informeren wij u over de inhoud en organisatie van de BAG-beheerinspecties. De Wet basisregistraties adressen en gebouwen verplicht elke gemeente zijn BAG-registratie eens per drie jaar te laten controleren. Thans wordt een nieuwe vorm van kwaliteitsmanagement en toezicht voorbereid, in het kader van de wijzigingen van de BAG-wet- en regelgeving die naar verwachting in 2018 in zullen gaan.

Vragen?

Vragen over de inspecties kunt u stellen op het e-mailadres baginspecties@minienm.nl. Bellen mag ook met het Team Inspecties Basisregistraties van I&M op de  telefoonnummers 070-4561628 / 06-27020617, of vul het contactformulier op deze website in.