Resultaten zelfcontrole BAG 2018

Tussen 1 januari en 1 mei 2019 konden de verantwoordingsrapportages ENSIA BAG 2018 worden ingeleverd bij de toezichthouder BZK via het ENSIA-platform. Veruit de meeste gemeenten zijn erin geslaagd hun rapportage op tijd te leveren.

Een beknopt verslag van de resultaten

Zoals gezegd hebben veruit de meeste gemeenten over het verslagjaar 2018 de verantwoordingsrapportage op tijd ingeleverd. Een enkele gemeente heeft nageleverd.

De toezichthouder heeft alle rapporten bekeken en hierover een globaal oordeel gegeven.

De toezichthouder constateert dat de BAG in het administratieve domein redelijk tot goed op orde is, hoewel het aantal bronhouders dat onder de 75%-norm scoort toch wel aanleiding geeft tot enige zorg. Het aandachtveld tijdigheid scoort over de hele linie heen het minst. Het aandachtsveld borging vraagt, zeker met de doorvoering van BAG 2.0, veel aandacht bij de bronhouders.

De scores en beoordelingen zijn inmiddels vergeleken met de kwaliteitsgegevens die Kadaster heeft van de BAG-bronhouders. De gecombineerde analyse geeft een nog scherper inzicht in de stavaza van de BAG landsbreed. Op basis van de gecombineerde analyse heeft de toezichthouder aan alle bronhouders schriftelijk teruggekoppeld.

De verantwoordingsrapportages zijn op verzoek in te zien bij het ministerie van BZK.

Bij nadere vragen over de BAG-zelfcontrole 2018-ronde kunt u terecht bij de postbus toezicht BAG-BGT-BRO van het ministerie van BZK.