Visie Zicht op Nederland

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de volgende fase van ons programma: de beleidsvisie Zicht op Nederland. We presenteren de doelen uit de visie, waarmee we komende tijd aan de slag gaan bij het geo-programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In een interview vertelde programmamanager Ruud van Rossem al meer over de noodzaak van samenhangende geo-data en een sterk geo-datafundament.

Visie Zicht op Nederland

Voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes is goed zicht op veranderend Nederland nog nooit zó cruciaal geweest. Dat zicht willen we bieden door de geo-informatie zo te organiseren, dat deze een samenhangend beeld van de leefomgeving biedt. Een beeld waarover iedereen kan beschikken en waarmee je kunt in- en uitzoomen naar behoefte. En waarmee bestaande registraties beter op elkaar aansluiten en aanvullende data kunnen worden verbonden - en data makkelijk kunnen stromen. Zo bouwen we aan een gezamenlijk geo-datafundament voor de maatschappelijke opgaven - nu en in de toekomst. Dat is in een notendop de inhoud van de beleidsvisie Zicht op Nederland.

De visie is behandeld in het Beraad voor geo-informatie (GI-beraad). Nu kunnen we aan de slag met de oprichting van een programmaraad en de realisatie van de visie. Een compacte versie van onze doelen vind je in onderstaande afbeelding. In het nieuwe jaar zullen we de visie breed verspreiden, dus houd onze website en LinkedIn in de gaten

Webinar

Op dinsdag 10 januari gaf programmamanager Ruud van Rossum een Nieuwjaars-webinar. Hij vertelde over de uitdagingen in het geo-domein en de doelen die we daarom geformuleerd hebben in de visie Zicht op Nederland. Hij liet ook zien wat we met betrokken partijen samen willen gaan doen om die doelen te bereiken. 

Dit webinar is terug te kijken via YouTube, de slides zijn ook beschikbaar via onze website.