Hoe tevreden ben jij over de BAG?

Ben je gebruiker en/of bronhouder van de BAG? Dan nodigen we je graag uit voor een onderzoek naar jouw ervaringen met de registratie. Jouw mening geeft ons waardevolle inzichten. Daarmee kunnen we samen de BAG verbeteren. En we kunnen zorgen dat de BAG beter aansluit op wensen en behoeften.

Vul de vragenlijst in

Onderzoek: Evaluatie wet- en regelgeving BAG 2.0

Het onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van de herziene wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die in 2018 in werking is getreden: BAG 2.0. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluatie en toezending van de resultaten aan de Tweede Kamer.

BZK heeft onderzoeksbureau Statisfact opdracht gegeven dit evaluatieonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is gericht op de doelstellingen van de wijzigingen van de wet- en regelgeving. En geeft inzicht in de invloed van de wijzigingen op gebruikers én bronhouders. 
 

Meer informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Het externe onderzoeksbureau Statisfact voert dit onderzoek uit. Je antwoorden blijven anoniem. Invullen van de vragenlijst kan tot en met vrijdag 18 november. Als je vragen hebt over het onderzoek, neem dan contact op met Martijn Odijk via martijn.odijk@minbzk.nl o.v.v. Evaluatieonderzoek BAG.