Gratis actie: Vakantieparken in de BAG

Zet nu op kosten van Rijk en provincies de vakantieparken in je gemeente in de BAG. Deze registratie blijkt substantieel bij te dragen aan de vitaliteit en veiligheid van de parken. Onderneem nu actie en krijg ondersteuning van een professional.

Het is belangrijk dat gemeenten zicht krijgen op de activiteiten op vakantieparken. Daarnaast bestaat de kans dat dit in de toekomst verplicht wordt in wet- en regelgeving. Het tegengaan van witwassen op vakantieparken heeft op dit moment namelijk politieke aandacht.

Actie-agenda

De actie-agenda Vakantieparken vraagt bronhouders daarom om verplaatsbare objecten die permanent geplaatst zijn op een vakantiepark, aan te wijzen als BAG-stand- of ligplaats. Recreatieve objecten die direct en duurzaam verbonden zijn met de aarde, zijn al als pand met verblijfsobject opgenomen in de BAG. In aanvulling daarop is het gewenst dat voortaan ook permanent geplaatste of afgemeerde objecten die recreatief en verplaatsbaar zijn, als adresseerbare objecten worden geregistreerd. Je gemeente kan op kosten van het Rijk en jouw provincie een professional inhuren om je te helpen.

Belang actie

Het tegengaan van witwassen op vakantieparken heeft op dit moment politieke aandacht. Er bestaat een urgente behoefte aan een betrouwbare informatiebasis over vakantieparken zodat Rijksoverheid, provincies én lokale overheden data-gedreven te werk kunnen gaan met:

  • Traceerbaarheid: mogelijkheid tot inschrijving personen (BRP) op een BAG-adres, personen beter in beeld voor de gemeente (sociaal beleid)
  • Openbare orde en veiligheid: vindbaarheid door hulpdiensten
  • Ondermijning: terugdringen van criminele activiteiten zoals witwassen
  • Huisvesting: mogelijkheden in kaart voor huisvesting asielzoekers, vluchtelingen
  • Vitale recreatie: goed functionerende vakantieparken zorgen voor een brede spin-off positionering Nederland als aantrekkelijk vakantieland

Meedoen?

Maak nu gebruik van deze kortlopende actie. Je kunt je aanmelden via de contactpersoon van jouw provincie. Meer informatie over de actie en contactgegevens vind je op deze pagina.