IGO doet mee aan DigiDare Award

We zijn trots op de IGO en daarom doen we mee aan de DigiDare Award. Dit is een belangrijke prijs voor goede voorbeelden van digitale samenwerking in de bouw. Met de integrale gebruiksoplossing (IGO) is vrijwel alle geodata makkelijk, integraal en in samenhang beschikbaar als fundament voor ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving.

De DigiDare Award

De DigiDare Award is ontwikkeld om succesverhalen te laten zien van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken—rechtstreeks uit de praktijk. De uitslag van de prijsvraag is op 14 oktober.

IGO: jouw geodata-wizard!

Met onze inzending van de IGO worden de data-silo’s van de afzonderlijke geobasisregistraties opengebroken. Voorheen waren de geodata hierin als het ware opgesloten. Als een echte geodata-wizard levert de IGO de diverse geodata die je opvraagt, zonder kosten. Deze geodata zijn noodzakelijk bij de aanpak van maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave, de energietransitie, ondermijning en klimaatadaptatie.

Lees onze hele inzending op de website van DigiDare.

IGO, jouw geodata-wizard
Beeld: ©DiS Geo