Samenwerking BAG en WOZ

De basisregistraties BAG en WOZ werken succesvol samen aan harmonisatie van de gebruiksoppervlakte van woningen. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat beide registraties met elkaar in overeenstemming zijn op dat punt. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar is ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie en het beheer van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie.

Waar in het verleden door verschillende gemeenten werd gerekend met inhoud, wordt de WOZ-waarde vanaf 2022 door alle gemeenten berekend op basis van de oppervlakte van huizen en bedrijfspanden. De afgelopen jaren heeft het WOZ-domein daarom hard gewerkt om de bestaande woningvoorraad van inhoud om te zetten naar gebruiksoppervlakte.

In samenhang beheren

Ook in de BAG worden oppervlaktes bijgehouden. We komen nu in een beheersituatie waarbij het ministerie van BZK en de Waarderingskamer willen voorkomen dat deze oppervlaktegegevens voor nieuwe woningen los van elkaar worden beheerd. Het is van belang dat oppervlaktewaarden in BAG en WOZ consistent zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het WOZ-waardeloket de BAG-oppervlakte ontsluit, omdat die van de WOZ niet in de Landelijke Voorziening voorkomt.

Webinar

Op welke manier kunnen BAG- en WOZ-medewerkers in samenhang de inwinning van de gebruikersoppervlakte (en eventueel aanvullende gegevens) organiseren, zodat de registratie in BAG- en WOZ-beheerapplicaties zo efficiƫnt mogelijk kan verlopen? Die vraag staat centraal in het DiS Online webinar op 7 juni a.s.

Dit webinar wordt georganiseerd door BZK en de Waarderingskamer. Omdat de WOZ en BAG niet altijd belegd zijn binnen dezelfde organisatie, komen zowel medewerkers van gemeente als van een belastingsamenwerking aan het woord.