Doe mee aan de poll: Welke gegevens uit de BAG hebben prioriteit?

De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (beiden op 1 januari 2023) kan gevolgen hebben voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen. Het kan zowel gaan om structurele als tijdelijke effecten. In een factsheet, zoals opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG, worden de nu bekende gevolgen voor gemeenten op een rij gezet.

Voor gebruikers van de BAG kunnen er effecten zijn indien de gemeenten ervoor kiezen om zogenaamde bouwwerken 'gevolgklasse 1' (grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen) vergunningvrij voor omgevingsplanactiviteit te maken. De verwachting is dat dit bij de inwerkingtreding op 1 januari 2023 niet vaak zal gebeuren. Maar om er toch op voorbereid te zijn is het van belang om te weten welke gegevens gebruikers van de BAG vroegtijdig nodig hebben. Overigens komt alle informatie beschikbaar, maar dan dus soms op een later moment zijn (uiterlijk 2 weken voor ingebruikname).

In het gebruikersoverleg van de BAG op 10 maart is door een aantal gebruikers aangegeven vroegtijdig in het bouwproces in ieder geval een (punt)locatie nodig te hebben met een adres (incl. postcode) en een BAG-ID. Enkele gebruikers geven ook aan het gebruiksoppervlakte gegeven minimaal 2 maanden voor ingebruikname nodig te hebben.

Doe mee aan onderstaande poll!

Welke gegevens heeft u vanuit het gebruik van de BAG in deze situaties vroegtijdig nodig?

Heeft u naast deze gegevens nog andere gegevens vroegtijdig in het bouwproces nodig, stuur een mail aan disgeo@minbzk.nl met aanvullende informatie.

Beeld: ©Mediatheek Rijksoverheid / Mediatheek Rijksoverheid