GeoSamen 2: een nieuwe visie voor de sector

De geosector is volop in beweging. Om nieuwe technieken en kansen optimaal te benutten, hebben overheden en bedrijfsleven gezamenlijk een nieuwe visie opgesteld: GeoSamen 2In deze visie positioneren we locatiedata als vitale infrastructuur voor onze maatschappij.

Zonder geodata valt onze maatschappij letterlijk stil. Om die faciliterende rol nog beter in te vullen, investeert DiS Geo samen met andere partijen verder in de basis en zetten we in op vernieuwing met de mogelijkheden die digitale tweelingen bieden. Met nieuwe kansen komen ook nieuwe verantwoordelijkheden. We geven in deze visie daarom expliciet aandacht aan de ethisch datagebruik. En om onze nieuwe ambities waar te maken, moeten we ook blijven werken aan een gezonde arbeidsmarkt. Dat alles en meer is terug te lezen in de nieuwe compacte visie GeoSamen 2.