Nieuwe kwaliteitsprioriteiten voor de BGT

Met ingang van 2021 worden jaarlijks kwaliteitsonderwerpen vastgesteld waar BGT-bronhouders geacht worden met voorrang aan te werken. Die onderwerpen worden samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. Inspanningen in het kader van IMGeo 2.2 maken onderdeel uit van deze kwaliteitsonderwerpen.

Deze kwaliteitsonderwerpen betreffen nadrukkelijk alleen thema’s en acties die bijdragen aan het voorsorteren op de aankomende samenhangende objectenregistratie. Bronhouders zullen ook verantwoording moeten afleggen over de gemaakte vorderingen ten aanzien van deze kwaliteitsonderwerpen. Dat gebeurt via de ENSIA-zelfcontrole. Voor meer informatie, zie BGT-kwaliteitsprioriteiten.

KTH BAG BGT BRO