Doe voor 16 april mee met de 2e consultatie van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie!

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR).
 

Beeld: ©Statisfact / Statisfact

Aangepaste versie conceptueel model na de 1e consultatieronde

Een samenhangende objectenregistratie is een landelijk uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, aangevuld met enkele niet altijd zichtbare objecten als oevers, woonplaatsen, sportterreinen en openbare ruimten.
Met de samenhangende objectenregistratie wordt beoogd om meer samenhang aan te brengen tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Hiermee kunnen bijhoudingsprocessen worden vereenvoudigd, de informatievoorziening flexibeler worden opgezet en de wensen van gebruikers om meer samenhangende informatie worden ingewilligd.

In het najaar van 2020 heeft de consultatie plaatsgevonden over de eerste expertvisie op het conceptueel model van de SOR. In het reactiedocument kunt u teruglezen wat er met de reacties naar aanleiding van deze eerste consultatieronde gebeurd is. De consultatie heeft geleid tot een aangepaste versie van het conceptueel model (ReSpec versie en BegrippenXL versie).

Doe mee met de consultatie tussen 22 maart en 16 april!

We nodigen u uit om uw mening te geven over deze tweede expertvisie op het conceptueel model van de SOR, door de vragenlijst in te vullen. U vindt hier de volledige vragenlijst, mocht u hier eerst een beeld van willen vormen (of met collega's willen delen).

We adviseren u om eerst het reactiedocument en de nieuwe versie van het conceptueel model door te nemen voordat u begint met het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst kunt u hier starten: www.statisfact.nl/SOR.

De uitkomsten worden gebruikt om te komen tot een besluitvormingsversie van het conceptueel model en vormt uiteindelijk de input voor een informatiemodel SOR. Benadrukt wordt dat over het conceptueel model nog geen enkele besluitvorming heeft plaatsgevonden.

DiS Online 23 maart, QenA en vragenuurtjes 6 en 8 april

Wilt u een vliegende start maken met het lezen van het vernieuwde conceptueel model, kijk dan hier de webinar in DiS Online van 23 maart terug

Tijdens het webinar zijn door de deelnemers vragen gesteld die beantwoord zijn in een QenA-document.

Heeft u na het lezen nog specifieke vragen voordat u met de consultatie aan de slag gaat? Doe dan mee met de vragenuurtjes op 6 en 8 april en schrijf u in.

Informatieve video's

Om de verschillende onderwerpen van de consultatie toe te lichten hebben we acht korte filmpjes gemaakt. Deze vind je hieronder.
•    Thema Gebouwen
•    Thema Begroeiing
•    Thema Geometrie
•    Thema Meta-informatie en Historie
•    Thema Overige Constructies
•    Thema Water en Kunstwerken
•    Thema Netwerken, Verharding en Functionele zones
•    Thema Registratieve en Geografische ruimten