Webinar Hoofdlijnenrapport Objectenregistratie

Op woensdag 22 april, 14:00-15:30, lichten Marcel Rietdijk (VNG) en Martijn Odijk (BZK) online het hoofdlijnenrapport objectenregistratie toe. Deze webinar is onderdeel van de eerste review ronde van dit rapport. De webinar is open voor iedereen en bedoeld als toelichting op de reeds gepubliceerde eerste versie. Daarnaast wordt de context van DiS Geo en de beleidsvisie op de samenhangende objectenregistratie geschetst. Ook is er ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen. 

Programma webinar 22 april 2020
13:50 -14:00     Inloop
14:00 - 14:10 Introductie DiS Geo en ontwikkeling objectenregistratie door Martijn Odijk (BZK)
14:10 - 14:45 Toelichting op het hoofdlijnenrapport door Marcel Rietdijk (VNG)
14:45 - 15:00 Ruimte voor vragen
15:00 Formele afsluiting
15:00 - 15:30 We blijven nog even hangen om na te praten en voor extra vragen.
15:30 Einde webinar

Aanmelden

Meld je aan voor de webinar door een email te sturen naar DISGEO@minbzk.nl. Je ontvangt uiterlijk een dag van tevoren een agendaverzoek met daarin de link naar de webinar. 

Feedback geven

Je kunt tot en met 15 mei je opmerkingen over deze versie van het rapport aan ons doorgeven via de website van Geonovum.

Samenhangende Objectenregistratie

Met DiS Geo werken we samen aan de doorontwikkeling van de geobasisregistraties. Dit doen we zodat iedereen kan (blijven) bouwen op het fundament van geodata. Veel maatschappelijke uitdagingen vragen om betrouwbare samenhangende (geo)data uit verschillende bronnen (niet alleen overheidsgegevens). Om ervoor te zorgen dat data uit verschillende bronnen goed op elkaar aansluiten is onder DiS Geo het initiatief gestart voor een ‘samenhangende objectenregistratie’.

In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan.  

In de objectenregistratie wordt meer samenhang aangebracht tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dit sluit aan op de wens van bronhouders van de registraties om de bijhoudingsprocessen te vereenvoudigen, de informatievoorziening flexibeler te maken en gebruik in samenhang beter mogelijk te maken.

Het ontwikkelproces van de samenhangende objectenregistratie is gestart met vier verkenningen (bouwwerken, wegen, natuur/landschap en water) en een beleidsvisie