Hoofdlijnenrapport Objectenregistratie staat open voor de eerste review

In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan. 

In de objectenregistratie wordt meer samenhang aangebracht tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dit sluit aan op de wens van bronhouders van de registraties om de bijhoudingsprocessen te vereenvoudigen, de informatievoorziening flexibeler te maken en gebruik in samenhang beter mogelijk te maken.

Het ontwikkelproces van de samenhangende objectenregistratie is gestart met vier verkenningen (bouwwerken, wegen, natuur/landschap en water) en een beleidsvisie. Deze verkenningen en de beleidsvisie die ten grondslag liggen aan het hoofdlijnenrapport zijn gepubliceerd op deze site.

Geef je feedback

In het hoofdlijnenrapport zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. Dit document is de eerste stap in een langer proces. Het komende kwartaal wordt de inhoud aangescherpt en verder ingevuld op basis van jullie feedback en nadere verkenningen die uitgevoerd worden. Ook die versies zullen voor feedback worden voorgelegd voordat het besluitvormingsproces wordt gestart.

Wij horen graag je reactie op dit rapport!

Bekijk het rapport in pdf of in HTML 

Je kunt tot en met 15 mei je opmerkingen over deze versie van het rapport aan ons doorgeven via de website van Geonovum:

Webinar

Op 22 april geven Marcel Rietdijk (VNG-Realisatie) en Martijn Odijk (BZK) tijdens een webinar een toelichting op het hoofdlijnenrapport. Je kunt dan ook vragen over de documenten stellen. Volg voor meer informatie over het aanmelden hiervoor de reguliere DiS Geo-communicatie, zoals de nieuwsbrief.