Update denktank 'houtskoolschets'

Samen werken we aan de doorontwikkeling van het fundament van geodata. Dat doen we onder andere door het ontwikkelen van een ‘houtskoolschets’ over de toekomst van de omgang met geodata. Op 5 maart vond een workshop plaats van de denktank en andere meedenkers om de eerste van drie volgende stappen te zetten. “Het is belangrijk dat we dit proces samen doorlopen”, legt Bart-Jan de Leuw, architect DiS Geo, uit.

Drie workshops: Waarom? Hoe? Wat?

In de eerste helft van 2020 worden drie workshops gepland rondom deze ‘houtskoolschets’. De eerste vond plaats op 5 maart, op een creatieve zolder in hartje Utrecht. “We werken van buiten naar binnen”, vertelt Bart-Jan. “Tijdens deze eerste workshop stond de gebruikersbehoefte centraal. We hebben use cases gedeeld die ons helpen de houtskoolschets te toetsen en verder te ontwikkelen tot een visie op de toekomst van de omgang met en inrichting van geobasisgegevens.”

In die toekomst moeten immers alle overheden en alle sectoren makkelijk en goed hun werk kunnen doen, waarbij ze rekenen op de goede basisgegevens. Daarom wordt gestart met een duidelijk gezamenlijk antwoord op de vraag “Waarom?” we het doen. In twee volgende workshops wordt verder ingegaan op het “Hoe?” en het “Wat?”. In andere woorden: welke diensten hebben we nodig, en welke voorzieningen zijn nodig om deze diensten te kunnen leveren?

Sfeerimpressie eerste workshop denktank
Workshop denktank 'houtskoolschets' op 5 maart 2020

Zes use cases

De zes use cases waar verder mee wordt gewerkt zijn:

  • diensten verlenen aan burgers en bedrijven door gemeentes;
  • veiligheidsincidenten afhandelen door veiligheidsregio’s;
  • leefomgeving reguleren en toezien door omgevingsdiensten;
  • energietransitie ondersteunen door samenwerkingsverbanden en EZ/RVO;
  • waterwerken beheren door waterschappen en RWS; en
  • assets beheren door provincies.

Deze maatgevende use cases worden de komende tijd kwantitatief uitgewerkt om benodigd volume en performance van de gegevensdiensten in beeld te krijgen, terwijl de inrichting van voorzieningen verder wordt uitgewerkt. Dit gebeurt in kleinere groepjes en door de huidige situatie vooral online.

Goede samenwerking essentieel

Ook Wim Bakkeren, architect bij VNG, speelt een grote rol: “De gevarieerde en diverse input die we samenbrengen is zeer welkom. Het is belangrijk dat we samen richting een toekomstbeeld bewegen dat breed gedragen wordt, alleen dan is échte samenhang in processen en gegevens mogelijk.”

Het is belangrijk dat we samen richting een toekomstbeeld bewegen dat breed gedragen wordt, alleen dan is échte samenhang in processen en gegevens mogelijk

Met de huidige maatregelen omtrent het Coronavirus is nog niet zeker wanneer en hoe de volgende workshops plaats gaan vinden. “We zoeken samen naar een gepaste oplossing en bouwen ervaring op met online samenwerken. We blijven de verbinding dus opzoeken!”, aldus Bart-Jan.

Ook meedenken? Neem contact op:
Bart-Jan de Leuw | 06-513 631 88 | DISGEO@minbzk.nl