Stakeholder consultatie naar gebruik identificerende codes: Unique Object Identifier voor de gebouwde omgeving

Gebouwen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar wat weten we eigenlijk over de gebouwen waarin we wonen en werken? Het Unique Object Identifier (UOI) systeem dient als sleutel om toegang te krijgen tot interoperabele databases met dynamische informatie over nieuwe en bestaande gebouwen of hun gebouwde omgeving. Met de UOI kunt u specifieke informatie over een gebouw, verdieping, kamer of raamkozijn bekijken op basis van uw rol en toegangsrechten.

In de bestaande basisregistraties zoals de BAG spelen de BAG-ID's als unieke identificerende sleutels ook een belangrijke rol. Door middel van dit onderzoek dat uitgevoerd wordt door non-profit-organisatie Fibree, in samenwerking met het Kadaster en het ministerie van BZK, wordt meer inzicht verschaft in de werking van de identifiers in de huidige praktijk, en worden knelpunten- en wensen voor dergelijke identifiers in beeld gebracht. Doelstelling is dat identifiers in de hele keten van bouwinformatie gebruikt gaan worden, zowel binnen de overheid als in het private domein.

Doe mee aan de stakeholderconsultatie via een online onderzoek

Is de organisatie waar u werkzaam in werkt betrokken bij het genereren of afnemen van informatie in het bouwdomein dan zijn we zeer geinteresseerd in uw ervaring of wensen met betrekking tot gebruik van unieke identificerende codes. Ook als u bijvoorbeeld al ervaring heeft in het gebruik van BAG-ID's en commentaar heeft op de werking hiervan.

Vul dan s.v.p. dit online onderzoek in via de site van Fibree.org: https://fibree.org/uoi-nl/

Op deze site van Fibree.org vindt u ook meer informatie over de UOI zelf, een filmpje over de UOI en de onderzochte use cases.

Een aantal partijen zal daarna mogelijk benaderd worden voor een 'offline' interview.

Relatie met DiS Geo en de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie

Bij het ontwerp van de samenhangende objectenregistratie zijn de identificerende codes van belang. Daarom zullen de aanbevelingen van dit onderzoek ook ingebracht worden in dit traject binnen DiS Geo.

Geodata als fundament voor maatschappelijke opgaven. Samen werken we aan de doorontwikkeling van dit fundament.
Geobasisregistraties als fundament: werk in uitvoering