Deadline ENSIA bronhouder-zelfcontroles voor de BAG, BGT en BRO verschoven van 1 mei naar 1 juni

De ministeries van BZK, en SZW, Logius, RvIG, BKWI, VNG en NOREA hebben de impact van de huidige situatie (COVID-19) op het ENSIA-verantwoordingsproces besproken en daaruit is het onderstaande voortgekomen.

Verschuiven deadline naar 1 juni

Uitgaan de van de huidige maatregelen die duren tot 6 april 2020 en onder voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen, is de deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages voor de ENSIA verantwoording uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat u tot en met 31 mei de gelegenheid heeft om de BAG-, BGT- en BRO-rapportages via de ENSIA-tool te uploaden. Formele communicatie richting alle bronhouder-besturen is inmiddels verzonden.

U vindt hier de brief zoals deze aan alle gemeentelijke bronhouders verzonden is. U vindt hier de brief zoals deze aan de niet-gemeentelijke bronhouders verzonden is.